[prisna-google-website-translator]

நவராத்திரி அலங்காரம்… ஸ்ரீ சாரதாம்பாள்

செங்கோட்டை ஸ்ரீ சிருங்கேரி மடத்தின் கிளையில் கொண்டாடப் பட்ட ஸ்ரீ சாரதா நவராத்திரி… ஸ்ரீசாரதாம்பாள் அலங்காரம்….

Leave a Reply