சித்திரைச் செவ்வானம் சிவந்ததா?

பல படங்களுக்கு ஆக்சன் காட்சிகளை அமைத்த ஸ்டன்ட் சில்வா ஆக்சன் கட் சொல்லி இயக்குனராக அறிமுகம் ஆன முதல் படம் சித்திரைச் செவ்வானம் சிவந்ததா?

பார்க்கலாம் . Pls Watch Full Review in Vanga Blogalam YouTube Channel ..


Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: